Sportreglement

 

Hierbij verklaart ondergetekende de volgende regels in acht te nemen:

 

Contributie:

1. De verschuldigde contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïncasseerd.

2. Indien er te laat wordt betaald wordt er een bedrag van € 7,- administratiekosten verschuldigd bovenop de contributie.

3. Indien de contributie de 10e van de maand niet is betaald, wordt toegang tot de lessen ontzegd en wordt een losse les in rekening gebracht.

4. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt eenmalig een inschrijfbedrag van € 21,- gerekend.

5. Voor toegang tot de les ontvang je een sleutelhanger, hiervoor wordt een borg van € 5,- berekend. Bij inlevering van de sleutelhanger ontvang je dit bedrag retour.

6. Vakanties dienen te worden doorbetaald. De sluitingsperiode tijdens de vakantie worden zo kort mogelijk gemaakt.

7. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

8. Bij Saan-Chuak ga je een halfjaar contract of jaarcontract aan. Dit is niet vroegtijdig op te zeggen.

9. Opzeggen van het lidmaatschap dient via de website http://www.saan-chuak.nl/inloggen-3/ op uw eigen ledenaccount, 1 maand voor het aflopen van het lidmaatschap te geschieden. Dit is ook mogelijk via de app. U gaat naar uw profiel en klikt op de knop “ik wil mij uitschrijven". Wanneer u later dan 1 maand voor het beëindigen van uw lidmaatschap opzegt, zal ook de volgende maand nog bij u in rekening worden gebracht. Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn, kunt u klikken op wachtwoord vergeten. Wij sturen de gegevens naar het bij ons bekende e-mailadres.

10. De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van privé eigendommen.

11. De directie is niet aansprakelijk voor blessures of letsel opgelopen tijdens de training en/ of door onkundig of onjuist gebruik van trainingsapparatuur.

12. Door het aanvinken van het vakje op het inschrijfformulier op de site ben je akkoord met de bovengenoemde regels.

13. In geval van zwangerschap, een langdurige ziekte en/of blessure (langer dan 4 weken) is het mogelijk om het
lidmaatschap tijdelijk stop te zetten. De lidmaatschapsperiode waarin de stopzetting word gemeld, dient volledig te
worden betaald. Voor de stopzetting geldt een eigen risico van één hele kalendermaand. Na hervatting van het sporten
zal na aftrekking van de eigen risicoperiode, de betaalde periode waarin niet gesport is, verrekend worden met de dan
aangebroken lidmaatschapsperiode. Deze tijdelijk stopzetting is echter alleen mogelijk als dit door het lid aan het begin
van zijn/haar zwangerschap, ziekte of blessure schriftelijk is aangevraagd. Na de einddatum van de blokkering zal het
lidmaatschap automatisch weer worden geactiveerd. Niet genoten lessen kunnen niet worden “geclaimd” en er wordt
geen contributie gerestitueerd.

 

Trainingsreglement:

1. Ieder die deelneemt aan trainingen of lessen doet dit op eigen verantwoording en voor eigen risico. Sportschool Saan-Chuak/ Buh-Si-Do aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk letsel, welke u voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen.

2. Ieder die zich schuldig maakt aan criminele activiteiten, in welke vorm dan ook, binnen of buiten de sportschool, wordt als lid geschorst en hem/haar wordt de toegang tot de lessen ontzegd.

3. Het is verboden om in de trainingsruimte en kleedkamers te roken of drugs- en alcohol te gebruiken. Het gebruik van stimulerende middelen is verboden.

4. Het is niet toegestaan om tijdens de vechtsportlessen sieraden te dragen.

5. Het is verplicht om tijdens de trainingen een bitje en voor de heren een tok te dragen

6. Kom op tijd, dat wil zeggen een kwartier voor aanvang van de lessen/training. Als je na het begin van de les binnenkomt, meldt je je eest bij degene die les geeft.

7. Toon respect voor je leraar en je trainingspartners, volg de aanwijzingen van de leraar altijd op.

8. Als je tijdens de training de lesruimte verlaat, meld je dit eerst bij degene die les geeft.

9. Blessures, waardoor niet kan worden deelgenomen aan gedeelten van de training, dienen voor aanvang bij de leraar te worden gemeld.

10. Het is verboden om de technieken die men tijdens de lessen leert aan derden door te geven of op straat te gebruiken.

11. Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen in de sportschool.

12. Jeugdleden t/m 16 jaar dienen toestemming te hebben van ouders/voogd.

13. Door het aanvinken van het vakje op het inschrijfformulier op de site ben j akkoord met de bovengenoemde regels.

 

 

Saan-Chuak onderschrijft ook de inhoud van de Algemene Gedragsregels Full Contact Vechtsporten (Vechtsport Autoriteit).

ALGEMENE GEDRAGREGELS FULL CONTACT VECHTSPORTEN
PDF – 123,5 KB 483 downloads

 

Vertrouwenscontactpersoon: 

Een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) is iemand bij wie een melding kan worden gedaan van grensoverschrijdend gedrag, als er geen (veilige) mogelijkheid is om bij een trainer of sportschoolhouder melding te doen van grensoverschrijdend gedrag.  Een VCP is er om naar de melding te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is.  Daarnaast is het de taak van de VCP om de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal te laten doen en te achterhalen wat er precies is gebeurd. Aan de hand van de situatie kan de VCP een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn.  Meldingen worden altijd gedaan in vertrouwelijkheid.

 

Voor Kickboksen, Muay Thai en MMA heeft het NOC*NSF, op initiatief van de Vechtsport Autoriteit, zestien VCP-en opgeleid voor  de Nederlandse vechtsportsector met drie eerste aanspreekpunten.  Deze zijn te vinden op https://www.vechtsportautoriteit.nl/vertrouwenskwesties/

 

Zie ook ons onderstaand protocol tegen seksuele intimidatie: